САУАЛНАМА

2022-2023 оқу жылында 1-курс студенттер арасында жүргізілген «Сіздің дінге деген көзқарасыңыз» атты онлайн сауалнаманың қорытындысы туралы ақпараты

11.10.-14.10.2022ж. күндер аралығында Дінтану орталығының жұмыс жоспарына сәйкес, google.forms бағдарламасы арқылы барлық институт пен факультеттердің 1-курс студенттеріне «Сіздің дінге деген көзқарасыңыз» атты онлайн сауалнамасы жүргізілді. Сауалнаманың мақсаты – ҚР дін саласындағы мемлекеттік саясатын жүзеге асыруына байланысты студенттер арасында діни экстремизм көріністерін алдын-алуына байланысты ақпараттық-түсіндіру жұмыстары болып табылады. Сауалнамада 10 сұрақ қамтылған. Қазақ және орыс тілінде жүргізілді. Барлығы қатысқан респондент саны – 1419.

Сауалнамаға қатысқан институт пен факультеттердің көрсеткіші:

«Гуманитарлық-әлеуметтік ғылымдар» факультеті – 364 (25,7%);

«Ақпараттық технологиялар» факультеті – 279 (19,7%);

«Су шаруашылығы және табиғатқа үйлестіру» институты – 217 (15,3%);

«Экономика және құқық» факультеті – 189 (13,4%);

«Технологиялық» факультеті – 188 (13,3%);

«Ұстаз» институты – 105 (7,4%);

«Спорт және өнер» факультеті – 72 (5,1%).

Сауалнамада қамтылған сұрақтардың көрсеткіші:

1. Университетте Сізді діни ұйымдарға тарту немесе үгіт-насихат әрекеттері кездесті ме / Встречались ли в университете попытки привлечь вас в религиозные организации или агитационные действия:

Ия, мұндай әрекеттер кездесті / да, такие действия встречались - 48 (3,4%);

Жоқ, бірақ олар туралы мәліметтер бар / нет, но есть сведения о них – 133 (9,4%);

Мүлдем кездеспеді / вообще не встречал – 1231 (86.8%).

басқа пікірі / другое мнение

2. ҚР аумағындағы мұсылмандар ислам дінінің қай мазхабын ұстанады / Какой мазхаб исламской религии придерживаются мусульмане на территории РК:

Ханбали – 61 (4,3%);

Малики – 85 (6%);

Шафиги – 32 (2,3%);

Ханафи – 1241(87,5).

3. Азаматтардың жат діни ағымдар қатарына кірудің басты себебі / Главная причина, по которой граждане вступают ряды деструктивных религиозных течений:

Діни қызығушылығының әралуандығы / Разнообразие религиозных интересов - 361 (25,4%);

Діни білімінің төмендігі / Низкое религиозное образование – 666 (46,9%);

Еліктеушілік / Имитация – 244 (17,2%);

Өмірлік мақсатының болмауы / Отсутсвие цели в жизни – 77 (5,4%);

Тұрмыс жағдайының төмендігі / Низкий уровень жизни – 71(5%).

4. Қоғамдағы діни экстремизмдік идеяларды алдын-алу үшін қандай ой қосасыз / Как Вы думаете, как предотвратить религиозный экстремизм в обществе:

Әрбір жоғары оқу орындарда дінтану орталығы болу керек / В каждом вузе должен быть центр религиоведения – 394 (27,8%);

Жастарға рухани сабақтастығы туралы көптеп ақпарат беру керек / Молодежи нужно больше информировать о духовном преемственности - 494 (34,8%);

Оқу орында «Зайырлылық және дінтану негіздері» сабағы жүргізілу қажет / В учебном заведении должен быть проведен урок «Светскость и основы религиоведения» - 294 (20,7%);

ЖОО сайтына ғылыми-рухани танымдық мәліметтермен қамтамасыз ету қажет / Необходимо обеспечить сайт вуза научно-духовно позновательными данными – 192 (13,5%).

басқа пікірі / другое мнение

5. Сіз қай дінді ұстанасыз / К какой религи вы относитесь:

Христиан - 58 (4,1%);

Ислам - 1350 (95,1%);

Иудалық – 7 (0,5%);

Иеһова куәгерлері – 4 (0,3%).

6. Сіздің дінге деген көзқарасыңыз қандай / Каково Ваше отношение к религии:

Дінді берік ұстанамын (мешіт, шіркеу, ғибадатхана), жиі барып тұрамын / Твердо придерживаюсь религии (мечеть, церковь, храм) – 285 (20,1%);

Дінді тану үшін діни сауаттылық жоғары болу керек / Чтобы исповедовать религию, религиозная грамотность должна быть высокой - 244 (17,2%);

Дінге сенбеймін, діни топтардан алыс жүруге тырысамын / Не верю в религию, стараюсь держаться подальше от религиозных групп - 46 (3,2%);

Дінді ұстанамын, бірақ діни орындарға бармаймын / Исповедую религию, но не посещаю религиозные места – 726 (51,2%);

Жауап бере алмаймын / Не могу ответит - 118 (831%).

7. Студенттік группаларда діни-саяси мазмұнда үгіт-насихат және діни рәсімдерді орындауға болмайтындығын білесіз бе / Знаете ли вы, что в студенческих группах нельзя проводить пропаганду религиозно-политического содержания и религиозные обряды:

Ия /Да – 1142 (80,5%);

Жоқ / Нет – 266 (18,7%).

басқа пікір / свое мнение

8. Сіз еліміздегі дін саласындағы мемлекеттік саясатты қолдайсыз ба / Поддерживаете ли вы государственную политику в религиозной сфере в нашей стране:

Толық қолдаймын / Полностью поддерживаю – 1100 (77,5%);

Қолдамаймын / Не поддерживаю – 235 (16,6%).

басқа пікір / свое мнение

9. Сіздің ойыңызша, діни экстремизм мен терроризмге қарсы тұрғындардың білімдерін көтеруге мына іс-шаралардың қайсысы тиімді / Какие из перечисленных ниже мероприятий эффективны для повышения осведомленности населения о религиозном экстремизме и терроризме? Ақпараттық-түсіндіру топтың қызметі / Деятельность информационно-разъяснительной группы – 430 (30,3%); Кездесулер, семинарлар өткізу / Проведение встреч, семинаров - 325 (22,9%); Діни қызметкерлердің уағызы / Проповедь священников - 332 (23,4%); Оқу орындарында дінтану пәнін міндетті түрде оқытылуы / Обязательное изучение религиоведения в учебных заведениях - 283 (19,9%);

басқа пікір / свое мнение

10. Дулати университетінде Дінтану орталығының жұмыс жасайтынын білесіз бе / Знаете ли вы, что в составе университета Дулати работает Центр религиоведения:

Ия / Да - 519 (36,6%);

Жоқ / Нет - 887 (62,5%).

2021-2022 оқу жылында студенттер арасында жүргізілген «Сіздің дінге деген көзқарасыңыз» атты онлайн сауалнаманың қорытындысы туралы ақпараты

Loading...

image001

image003

image005

image007

image009

image011

image013

image015

image017

image019

image021

Top