САУАЛНАМА

КУРАТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ДІНИ САУАЛНАМА

2022 жылдың 07-09 желтоқсан аралығында кураторларға арналған дін саласындағы сауалнамасы алынды. Сауалнаманың мақсаты - топ кураторлардың дін саласына байланысты атқаратын жұмыстарын зерделеу. Қоғамдағы деструктивті діни ағымдарға қарсы студент жастардың бойында діни сауаттылықты және рухани иммунитетті қалыптастыруына байланысты топ кураторлардың да рөлі жоғары болу қажет. Барлығы қатысқан респондент саны - 260 куратор. Сауалнаманың нәтижелерін ұсынамыз:

Институт және факультет бойынша:

«Ұстаз» / «Устаз» – 57 (22,1%)

«Экономика және құқық» / «Экономика и право» - 51 (19,8%)

«Су шаруашылығы және табиғатқа үйлестіру" / "Водного хозяйства и гармонизация природы» - 44 (17,1%)

«Технологиялық» / «Технологический» - 44 (17,1%)

«Гуманитарлық-әлеуметтік ғылымдар» / «Гуманитарно-социальные науки» – 30 (11,6%)

«Спорт және өнер» / «Спорт и искусство» - 22 (8,5%)

«Ақпараттық технологиялар» / «Информационные технологии» – 10 (3,9%)

1. Студенттер арасында діни экстремизм мен терроризмнің алдын-алу бойынша жұмыстар жүргізу керек пе? / Нужно ли работать над профилактикой религиозного экстремизма и терроризма среди студентов?

міндетті түрде жүргізу қажет / необходимо провести – 194 (74,6%)

студенттердің діни сауаттылығы жоғары болу қажет / учащиеся должны обладать высокой религиозной грамотностью – 40 (15,4%)қажеттілігі жоқ, діни жағдай бір қалыпты / нет нужды, религиозная ситуация нормальная – 24 (9,2%)діни тақырыпта іс-шараны өткізбеймін / не провожу мероприятия на религиозную тему – 1 (0,4%)маған бәрібір / Мне все равно - 02. Кураторлық сағаттарда өтілетін діни тақырыптағы кездесуге дінтанушы, теолог мамандарын шақырасыз ба? / Приглашаете ли Вы религиоведов и богословов на встречу на религиозную тему в кураторские часы?міндетті түрде дінтанушы маман қатысу қажет / должен присутствовать религиовед – 210 (80,8%)қажеттілігі жоқ / нет необходимости – 38 (14,6%) діни тақырыпта кездесу өткізілмейді / Встречи на религиозные темы не проводяться – 8 (3,1%)

маған бәрібір / мне все равно - 0

3. Университетте Дінтану орталығы жұмыс жасайтынын білесіз бе? / Знаете ли вы, что в университете работает Центр религиоведения?

ия / да – 209 (80,4%)

жоқ / нет – 30 (11,5%)

Дінтану орталығы туралы естімедім / Не слышал о Центре религиоведения – 21 (8,1%)4. Топта дәстүрлі емес діни ағымның ықпалына ұшараған студентті ажырата аласыз ба? / Можете ли вы выделить в группе студента, попавшего под влияние нетрадиционного религиозного течения?

ия / да – 159 (61,2%)

жоқ / нет – 66 (25,4%)

дінтанушы маманға жүгінемін / обращаюсь к религиоведу - 33 (12,7%)

маған бәрібір / мне все равно

5. Сіздің ойыңызша жастардың дәстүрлі емес діни ағымның ықпалына кетуінің басты себебі қайсысы? (нақты 2 жауап беріңіз) / На ваш взгляд, в чем основная причина того, что молодежь попадает под влияние нетрадиционных религиозных течений? (дайте 2 точных ответа)діни сауаттылықтың төмендігінен / из-за низкой религиозной грамотности – 170 (65,4%)оларды қаржылай қызықтырады / Они заинтересованы в финансовом – 87 (33,5%)жастардың тәрбиесімен ата-анасы айналыспағандықтан / Родители не участвуют в воспитании молодежи – 67 (25,8%)бос уақытын тиімді пайдалана алмағандықтан / Не могуть эффективно использовать свое свободное время – 51 (19,6%)дәстүрлі емес діни ағымдардың діни идеологиясының мықтылығынан / Преобладание религиозной идеологии нетрадиционных религиозных течений – 44 (16,9%)жұмыссыздықтан / От безработицы – 21 (8,1%)6. Қазақстан Республикасының дін саласындағы мемлекеттік саясатын қолдайсыз ба? / Поддерживаете ли вы государственную политику Республики Казахстан в области религии?

ия / да – 187 (71,9%)

жауап беруге қиналамын / не могу ответить - 62 (23,8%)

жоқ / нет – 11 (4,2%)

маған бәрібір / мне все равно -0

7. Студенттердің бойында дәстүрлі емес діни ағымдардың белгілері байқалса, ең алдымен кімге жүгінесіз? / Если у студентов проявляются признаки нетрадиционных религиозных течений, к кому вы обращаетесь в первую очередь?Студенттің ата-анасы / Родители студента – 93 (35,8%)Тәрбие жұмысы және әлеуметтік мәселелер департаменті / Департамент воспитательной работы и социальных вопросов – 65 (25%)Дінтану орталығы / Центр религиоведения – 49 (18,8%)Факультет деканы / Декан факультета – 32 (12,3%)Институт директоры / Директор института – 19 (7,3%)

image001

image001

image001

image001

image001

image001

image001

image001

Top