ТЕХНИКАЛЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУ ЖӘНЕ IТ ҚОЛДАУ ОРТАЛЫҒЫ

ЖАУКАШКАНОВ АДИЛЬБЕК ҚҰДАЙБЕРГЕНҰЛЫ

ЖАУКАШКАНОВ АДИЛЬБЕК ҚҰДАЙБЕРГЕНҰЛЫ

Техникалық сүйемелдеу және IТ қолдау орталығының басшысы

Байланыс телефоны: 8(7262) 45-79-85

E-mail: ak.zhaukashkanov@dulaty.kz

Мекен-жайы: Төле би көш. 60, 2.2.104

Қызмет бағыты

Техникалық қолдау және IТ қолдау орталығы, (әрі қарай ТСҚIТҚО) университеттің отыз бес жылдық тарихы бар құрылымдық бөлімі. Орталық білім беру және әкімшілік қызметтеріне ақпараттық технологияларды еңгізу үшін арналған. 
ТСҚIТҚО мақсаты - университеттің өндірістік процесінде ақпараттық технологияларды еңгізу, М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университетін «Цифрлық университет» тұжырымдамасын жүзеге асыруына қатысу. Сонымен қатар:

 • университетте бірыңғай ақпараттық кеңістік жасау, университеттің корпоративтік желісін дамыту және оның жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
 • университеттің барлық құрылымдық бөлімшелер және компьютерлік кластарда техникалық қызмет көрсету, компьютерлік техниканы жөндеу және жаңарту, бағдарламаларды орнату, профилактикалық жұмыстар жасау;
 • компьютерлік кластардың материалды құндылықтарын сақтау мақсатында қызмет көрсететін персоналмен қамтамасыз ету;
 • «Платон» автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің жұмысын бағдарламалық және техникалық сүйемелдеу;
 • "Цифрлық Университет" тұжырымдамасы шеңберінде «DEMEY» жобасын іске асыру бағытында жұмыс жүргізу; 
 • іске асырылған Электрондық құжат айналымы жүйесін енгізу жобасын бағдарламалық техникалық сүйемелдеу;
 • әр түрлі оқу жабдықтарын монтаждау және орнату: стационарлық мультимедиялық кабинеттер, лингафондық зертханалар, бейне, конференцбайланыс және акустикалық жүйелер;
 • университетте өткізілетін іс-шараларды техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз ету, оқу процесінде пайдалану үшін мультимедиа-материалдарды, цифрлық оқу құралдарын жасау;
 • белсенді желілік жабдықты, VPN, Wi-Fi қосылымын икемдеу;
 • талшықты-оптикалық байланыс желілерінің жаңа түйіндерін жобалау;
 • Деректерді табыстайтын жаңа түйіндерін жоспарлау, әзірлеу және орнату.;
 • ақпараттық қауіпсіздікті және университеттің корпоративтік желісінің IT-қауіпсіздігін қамтамасыз ету
 • кабельдік және сымсыз желілер жабдықтарына техникалық қызмет көрсету және регламенттік жұмыстар жасау;
 • компьютерлік және оргтехникасының жоспарлы-алдын алу, жөндеу және алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру. Компьютерлік техникаға техникалық қызмет көрсету әдістерін жетілдіру;
 • барлық деңгейдегі компьютерлік техниканы жаңғырту
 • жаңадан келген компьютерлік техниканы қабылдау, орналастыру және пайдалануға беру жұмыстарына қатысу;
ТСҚIТҚО екі бөліммен алты сектордан тұрады

Бағдарламалық қамтамасыз етуді даярлау және қолдану бөлімі:

 • Программалық жабдықтауды енгізу және сүемелдеу секторы;
 • Web-дизайн және желілік технологиялар секторы;

Секторалардың міндеттерімен мақсаты:

 • университеттің корпоративтік желісінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін серверлерді орнату, баптау және одан әрі сүемелдеу, сонымен қатар Internet -ке қосылуды қамтамасыз ету;
 • мәліметтермен алмасу үшін арналған университеттің жалпыға ортақ "public" папкасының жұмыс жағдайына қолдау көрсету;
 • «Цифрлық университет» тұжырымдамасы шеңберінде жұмыстар жүргізуге жәрдемдесукөмек көрсету;
 • ақпараттық технологияларды қолдана отырып білім беру қызметін көрсетуді ұйымдастыруға арналған программалық жабдықтауды іздестіру, зерттеу және орнату, университеттің ресми сайтын құру және оперативті сүйемелдеу;
 • операциялық және бағдарламалық деңгейде серверлерді рұқсатсыз кіруден қорғаудың нысандары мен әдістерін зерттеу және енгізу
 • деректерді беру сапасы мен жылдамдығын арттыру үшін серверлік база мен серверлік технологияларды дамыту
 • университеттегі бағдарламалық өнімдерді әзірлеу, жөнге келтіру және сүйемелдеу;
 • бағдарламалық қамтамасыз ету саласындағы жаңа бағыттарды анықтау және зерттеу;
 • үдерісті автоматтандыруға арналған қолданыстағы платформаларды зерттеу және талаптарға сәйкес болса университетте енгізу; 
 • университеттің құрылымдық бөлімдерінің қолданыстағы бағдарламалық өнімдерінің және енгізетін мәліметтер базасын үйлесімділігіне арналған іс-шараларды және механизмдерді ұйымдастыруға жәрдемдесу.

Техникалық кешен:

 • Техникалық қызмет көрсету секторы
 • Мультимедиа секторы
 • Компьютерлік және интерактивті кластардың жұмысын қамтамасыз ету секторы

Секторлардың міндеттерімен мақсаты:

 • Нұсқаулыққа сәйкес компьютерлік және кеңсе жабдықтарына жоспарлы жөндеу және профилактикалық қызмет көрсету.
 • Компьютерлік техниканың тоқтап қалуымен ақауларын тіркеу және талдау, компьютерлік техникаға қызмет көрсету әдістерін жетілдіру.
 • Компьютерлік техниканың ақауларын уақытында жою үшін профилактикалық шараларын кестеге сәйкес жүргізу.
 • Университеттің корпоративті желісінің жарамдылығын сақтау бойынша жұмыс жүргізу. Университетте Wi-Fi байланысын қамтамасыз ету үшін желілік жабдықты орнату және жұмыс істейтін қалпында қолдау.
 • Барлық деңгейдегі компьютерлік техниканы жаңғырту.
 • Жаңадан келген компьютерлік техниканы қабылдау, орналастыру және пайдалануға беру жұмыстарына қатысу.
 • Компьютерлік техниканың түгендеуін жүргізу және жарамсыз болып қалған жабдықты пайдаланудан шығаруға дайындық жасау.
 • Компьютерлік кластарды оқу процесіне дайындау, университеттің барлық компьютерлік кластарының жұмыс жағдайын қамтамасыз ету.
 • Компьютерлік кластардың операторларының жұмысын бақылау және ұйымдастыру.

Секторлардың мақсаттары мен міндеттері:

 • кабельдік және сымсыз желі жабдықтарында қызмет көрсету және регламенттік жұмыстарды жүргізу;
 • пайдалану нұсқаулығына сәйкес компьютерлік және ұйымдастыру техникасының жоспарлы-алдын алу, жөндеу және алдын алу жұмыстарын жүзеге асыру;
 • жабдықтың, компьютерлік техниканың істен шығуы мен істен шығуын талдау, компьютерлік техникаға техникалық қызмет көрсету әдістерін жетілдіру;
 • компьютерлік техниканың ақауларын уақытында жою мақсатында жабдықтарға тестілік тексерулер жүргізу;
 • Компьютерлік техникаға техникалық құжаттаманың сақталуын ұйымдастыру;
 • барлық деңгейдегі компьютерлік техниканы жаңғырту;
 • жаңадан келген компьютерлік техника құралдарын қабылдау, орналастыру және пайдалануға беру бойынша жұмыстарға қатысу;
Құрылымы
АСАНОВ АҚЫЛБЕК АМАНҚАЙТҰЛЫ
АСАНОВ АҚЫЛБЕК АМАНҚАЙТҰЛЫ

Лауазымы: Техникалық кешенінің бас маманы

Байланыс телефоны: 8(7262) 45-93-78

E-mail: assanov@dulaty.kz

БАЙМАХАНОВА ӘЛИЯ ЕРКІНҚЫЗЫ
БАЙМАХАНОВА ӘЛИЯ ЕРКІНҚЫЗЫ

Лауазымы: Бағдарламалық қамтамасыз етуді даярлау және қолдану бөлімінің бас маманы

Байланыс телефоны: 8(7262) 45-79-85

E-mail: ae.baimakhanova@dulaty.kz

НАЗАРАЛИЕВА СЕЙНЕП КУБАНЫЧБЕКОВНА
НАЗАРАЛИЕВА СЕЙНЕП КУБАНЫЧБЕКОВНА

Лауазымы: Программалық жабдықтауды енгізу және сүемелдеу секторының меңгерушісі

Байланыс телефоны: 8(7262) 45-38-53

E-mail: sk.nazaralieva@dulaty.kz

ЕСПЕРГЕНОВ НУРЗАТ ЕРИКОВИЧ
ЕСПЕРГЕНОВ НУРЗАТ ЕРИКОВИЧ

Лауазымы: Web-дизайн және желілік технологиялар секторының меңгерушісі

Байланыс телефоны: 8(7262) 45-93-78

E-mail: ne.espergenov@dulaty.kz

ИСАХАНОВ БОРАНБАЙ ШӘКЕНҰЛЫ
ИСАХАНОВ БОРАНБАЙ ШӘКЕНҰЛЫ

Лауазымы: Техникалық қызмет көрсету секторының меңгерушісі

Байланыс телефоны: 87071311364

E-mail: bsh.isakhanov@dulaty.kz

КУЧУМИДЗЕ МАРИНА БАЛАБАЕВНА
КУЧУМИДЗЕ МАРИНА БАЛАБАЕВНА

Лауазымы: Компьютерлік және интерактивті кластардың жұмысын қамтамасыз ету секторының меңгерушісі

Байланыс телефоны: 8(7262) 45-79-85

E-mail: mb.kuchumidze@dulaty.kz

Қойшыманов Максимхан Қалдықұлұлы
Қойшыманов Максимхан Қалдықұлұлы

Лауазымы: Мультимедиа секторының меңгерушісі

Байланыс телефоны: 8(7262) 45-93-78

E-mail: mk.kojshymanov@dulaty.kz

Қуандыкова Раушан Диханбайқызы
Қуандыкова Раушан Диханбайқызы

Лауазымы: Оқу процесінің бағдарламалық қамтамасыз ету секторының меңгерушісі

Байланыс телефоны: 8(7262) 45-38-53

E-mail: r.kuandykova@dulaty.kz

Top