ҒЫЛЫМИ ЗЕРТХАНАЛАР

Өңірдің әлеуметтік-экономикалық проблемаларын шешу, тәжірибелік-өнеркәсіптік өндірістерді ұйымдастыру, студенттерді ғылыми ізденіске және ғылыми-өндірістік қызметке белсенді тарту үшін, жоғарыда айтылғандай, университетте бірқатар ғылыми-зерттеу бөлімшелері құрылды және жұмыс істейді. Бүгінгі таңда университетте 6 ғылыми-зерттеу зертханасы жұмыс істейтін: «Гидравлика және гидротехникалық құрылыстар», «Спектрофотометрия зертханасы», «Инфрақызыл спектроскопия зертханасы», «Хроматографиялық зертхана», «Атом-эмиссиялық спектрометрия зертханасы», «А.С. Ахметов атындағы наноинженерлік зерттеу әдістері» инженерлік бейіндегі ғылыми-зерттеу зертханасы. 2023 жылы олардың саны 8 болды, гранттық қаржыландыру есебінен университетте жас ғалымдар А.А. Кабдушев Амангелді газ кен орнының проблемалық мәселелерін шешуге бағытталған «Тампонаждық материалдар мен бұрғылау ерітінділерінің қасиеттерін зерттеу» зертханасын (QazaqGaz барлау және өндіру) және М.С. Калмаханова Жамбыл облысы өңірлерінің суын тазартуға бағытталған «Суды тазарту және материалдар» зертханасын құруда.

«Гидравлика және гидротехникалық құрылыстар»,

«Спектрофотометрия зертханасы»,

«Инфрақызыл спектроскопия зертханасы»,

«Хроматографиялық зертхана»,

«Атом-эмиссиялық спектрометрия зертханасы»,

 «А.С. Ахметов атындағы наноинженерлік зерттеу әдістері» инженерлік бейіндегі ғылыми-зерттеу зертханасы

Гранттық қаржыландыру есебінен ашылған зертханалар

«Тампонаждық материалдар мен бұрғылау ерітінділерінің қасиеттерін зерттеу»

«Суды тазарту және материалдар»

Top