ҒЫЛЫМИ ЖОБАЛАР ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУЛЕР

АР08855802 «Rn кеңістігінде коэффициенттері жылдам өсетін, тез тербелмелі аралас типті операторлардың резольвентасының бар болуы, компактілігі және меншікті сандарының, s-сандарының бағалаулары»

Жоба тақырыбының атауы:

АР08855802 «Rn кеңістігіндекоэффициенттеріжылдам өсетін, тез тербелмеліаралас типті операторлардың резольвентасының бар болуы, компактілігі және меншікті сандарының,s-сандарының бағалаулары»

Жобаның өзектілігі. Коэффициенттері жылдам өспелі және тербелмелі болатын аралас типті дифференциалдық операторларға қатысты спектральді мәселелерді Фурье түрлендіруін қолданып, параметрі ауыспалы бір өлшемді екінші ретті дифференциалдық операторын зерттеуге келтіруге болатыны белгілі.

Жобаның календарлық жоспарына сәйкес зерттеу нысаны параметрі ауыспалы таңбалы бір өлшемді екінші ретті дифференциалдық оператордың резольвентасының бар болуына қатысты сұрақтар болып табылады

 

Жобаның мақсаты

- параметрі ауыспалы таңбалы бір өлшемді екінші ретті дифференциалдық операторының резольвентасының бар болуын қамтамасыз ететін шарттарды табу;

- параметрі ауыспалы таңбалы бір өлшемді екінші ретті дифференциалдық операторының резольвентасын өрнектеу.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер:

Зерттеу барысында параметрі ауыспалы бір өлшемді екінші ретті дифференциалдық операторы үшін келесі жаңа нәтижелер алынды:

- шексіздікте бір өлшемді қатты өсетін және тез өзгеретін коэффициенттері бар аралас типтегі оператордың резольвентасының бар екендігі дәлелденді;

- ауыспалы таңбалы параметрі бар екінші ретті дифференциалдық оператор резольвентінің компактілік шарты табылды;

- ауыспалы таңбалы параметрі бар екінші ретті дифференциалдық оператордың резольвентасының сингулярлық сандарының (s-сандарды) таралым функциясының екі жақты бағасы алынды;

- бұл бағалаулар ауыспалы таңбалы параметрі бар екінші ретті дифференциалдық оператор резольвентасының меншікті сандарының бағаларын табуға мүмкіндік беретіндігі туралы мысал келтірілген.

Зерттеу тобының мүшелері:

1) Жоба жетекшісі: ф.-м.ғ.д., профессор М.Муратбеков, Индекс Хирша Scopus – 5, ORCID - 0000-0002-8185-8070

2) Бас ғылыми қызметкер: ф.-м.ғ.д., профессор К.Н. Оспанов, Индекс Хирша Scopus – 7, ORCID - 0000-0002-8185-8070

3) Аға ғылыми қызметкер: PhD С.Ж. Игисинов, Индекс Хирша Scopus – 5, ORCID - 0000-0002-4189-9142

4) Аға ғылыми қызметкер: PhD, ф.-м.ғ.к., М.М. Муратбеков, Индекс Хирша Scopus – 4, ORCID - 0000-0003-2197-4982

5) Ғылыми қызметкер: PhD-докторант А.О. Сулеймбекова, ORCID - 0000-0003-1865-4822

6) Ғылыми қызметкер: ф.-м.ғ.к., доцент Б. Мусилимов, Индекс Хирша Scopus – 1, authorId=16473709700

7) Кіші ғылыми қызметкер: Р.Р. Макулбекова

2021 жылғы жарық көрген жұмыстар

1 Muratbekov M.B., Muratbekov M.M. On the compactness of the resolvent of a Schrödinger type singular operator with a negative parameter // Chaos, Solitons and Fractals. – 2021. – Vol.151, 111248. https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111248. Web of Science, Scopus: Q1, Percentile - 98

2 Muratbekov M.B., Muratbekov M.M., Suleimbekova A.O. Bounded invertibility and separability of a parabolic type singular operator in the space L_2(R^2 ) // Turkish Journal of Mathematics. – 2021. №45. – P. 2199 – 2210 doi:10.3906/mat-2101-72. Web of Science, Scopus: Q2, Percentile – 51

3 Muratbekov M.B., Y. Bayandiev. On the Resolvent Existence and the Separability of a Hyperbolic Operator with Fast Growing Coefficients in L^2(R_2) // Filomat. 35:3 (2021), 707–721. https://doi.org/10.2298/FIL2103707M. Web of Science, Scopus: Q2, Percentile – 63

4 Muratbekov M.B., Suleimbekova A.O. On the existence of the resolvent and separability of a class of the Korteweg-de Vriese type linear singular operators // Bulletin of the Karaganda University. – 2021. – № 1(101). – P.87-97 DOI 10.31489/2021M1/87-97 Web of Science, ККСОН

5 Muratbekov M.B., Muratbekov M.M., Igisinov S. Separability and compactness, estimates for the eigenvalues and singular numbers (s-numbers) of a resolvent of a class of singular parabolic operators // 13th International ISAAC Congress. Ghent, Belgium, 2021

6 Muratbekov M.B., Muratbekov M.M., Igisinov S. Estimates for the eigenvalues of a class of singular parabolic operators // The International Scientific Conference ”Problems of Modern Mathematics”. Bishkek, 2021. – P.100

AP09259497 «Жаңа жағдайдағы Қазақстанда педагогикалық білім беру жүйесін жетілдіру: Қазақстан Республикасында қашықтықтан оқытуда болашақ педагогтердің цифрлы құзыреттіліктерін қалыптастырудың технологиялық-әдістемелік аспектілері»

Жоба тақырыбы: AP09259497 «Жаңа жағдайдағы Қазақстанда педагогикалық білім беру жүйесін жетілдіру: Қазақстан Республикасында қашықтықтан оқытуда болашақ педагогтердің цифрлы құзыреттіліктерін қалыптастырудың технологиялық-әдістемелік аспектілері».

Өзектілігі: ХХІ ғасырда білім беруді экономикалық өсудің жаңа моделінің орталық буынына айналдыру үшін оқыту бағдарламасын сыни ойлау, өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға, қашықтықтан да білім алуға бағыттау қажет.

Халықаралық педагогикалық, кәсіби білім беру орталықтарының тәжірибелерін қазіргі жағдайдағы қазақстандық нарыққа бейімдеу арқылы жаһандық бәсекеге қабілетті цифрлы-креативті құзыреттіліктері жоғары болашақ педагогтер дайындауымыз керек.

Қашықтықтан білім беру жағдайында болашақ педагогтердің цифрлы-креативті құзыреттіліктерін қалыптастырудың тиімді жолдарын анықтау, әдістемесін жасау қажеттілігі туындауда.

Мақсаты: Жаңа жағдайдағы Қазақстанда педагогикалық білім беру жүйесін жетілдіруде үшін Қазақстандық және Еуропалық білім беру интеграциясы аясында Дулати Университеті мен Ресейдің Шадринск мемлекеттік педагогикалық университеті (ШМПУ) ынтымақтастық серіктестігі негізінде қашықтықтан білім беру жағдайында ҚР-да болашақ педагогтердің цифрлы-креативті құзыреттіліктерін қалыптастырудың технологиялық және әдістемелік аспектілерінің айқындау, әдістемесін жасау.

Күтілетін және алынған нәтижелер:

Жаңа Қазақстан жағдайында қашықтықтан білім беру жағдайында болашақ педагогтердің цифрлық креативті құзыреттіліктерін қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық, инновациялық-технологиялық және желілік-әдістемелік негіздері айқындалады.

Қазақстандық және Ресейлік білім беру интеграциясы аясында қашықтықтан білім беру жағдайында ҚР-да болашақ педагогтердің цифрлы-креативті құзыреттіліктерін қалыптастыруда Дулати Университеті мен Ресейдің ШМПУ-нің ынтымақтастық серіктестігінің моделін жасау, интегративтік әдіснамасы мен жүзеге асыру тетіктерін айқындалады.

Ресейдің Шадринск мемлекеттік педагогикалық университетінің ғалымдарымен жоба бойынша ынтымақтастық орнатылды, бірлескен эксперименттер жүргізілді: «SMART-болашақ ПЕДАГОГ» онлайн-тестілеуді әзірлеу, жүргізу, нәтижелерін іріктеу.

Жаһандық бәсекеге қабілетті педагогтерді даярлауда қашықтықтан білім беру жағдайында болашақ педагогтердің цифрлы-креативті құзыреттіліктерін қалыптастыруда инновациялық тәжірибені үйрену, қолдану, зерттеу және насихаттау мақсатында қазақстандық ғалымдар танымал шетелдік ғалымдармен бірлескен ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізді:

1) Ресейдің ШМПУ-мен ынтымақтастық келісім шарт жасалды (28.10.2021 ж., Шадринск қ.);

2) Жобаның 2 мүшесі Шадринск мемлекеттік педагогикалық университетінде ғылыми тағылымдамадан өтіп, 72 сағат көлемінде біліктілік куәліктерін ( сертификаттарын) алды.

3) «SMART-болашақ ПЕДАГОГ» онлайн- тесттілеудің мобильдік қосымшасы жасалды: https://play.google.com/store/apps/details?id=smart.aplivfm&hl=ru&gl=US

Онлайн-сауалнама және онлайн-тест жүргізілді: http://test.max-tech.kz/?page=author&lang=kaz

4) «SMART-болашақ ПЕДАГОГ»: smart-pedagog.kz педагогикалық порталы әзірленді және ашылды.

5) Ресейдің Шадринск мемлекеттік педагогикалық университетінің базасында «SMART-PEDAGOG» онлайн-кафедра құрылды және жетекшісі тағайындалды- мектепке дейінгі жіне әлеуметтік білім беру кафедрасының профессоры, п.ғ.д. Л.И.Пономарева ( ШМПУ Ғылыми Кеңесінің шешімі: №1 хаттама , 28.10.2021 ж.).

6) БҒСҚК ұсынған рецензиялатын отандық басылымда ғылыми мақалар жарияланды:

1 Бузаубакова К.Д., Нурманалиева У.Т. «ҚР қашықтықтан білім беру жағдайында болашақ педагогтердің цифрлы-креативті құзыреттіліктерін қалыптастырудың технологиялық және әдістемелік аспектілері» (2 басылымда): Л.Н. Гумилев атындағы Евразия Ұлттық университетінің Хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы.- №2 (135).- 2021.- Б.47-60; Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің Хабаршысы. «Педагогикалық ғылымдар» сериясы.- №3(68).- 2021. –Б.71-82.

6.2 Бузаубакова К.Д., Нурманалиева У.Т. «ҚР-да қашықтықтан білім беру жағдайында болашақ педагогтердің цифрлы-креативті құзыреттіліктерін қалыптастырудың педагогикалық шарттары» Л.Н. Гумилев атындағы Евразия Ұлттық университетінің Хабаршысы. Педагогика. Психология. Социология сериясы.- №4 (137).- 2021.

Зерттеу тобының мүшелері:

Ғылыми жетекші: Бузаубакова Клара Джайдарбековна – педагогика ғылымдарының докторы, профессор м.а.

ORCID 0000-0002-9124-9893

Зерттеу тобының мүшелері:

Нурманалиевна Ултай Тлегеновна – аға ғылыми қызметкер, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент.

Елубаева Миршат Сайлаубековна – аға ғылыми қызметкер, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент.

Макавецская Анастасия Андреевна – ғылыми қызметкер, магистр.

Әбуәлі Айніл Мұратқызы – кіші ғылыми қызметкер, магистрант.

Джаксымбетов Магжан Идельбаевич – ғылыми қызметкер, программист.

Тажигалиев Абай – ғылыми қызметкер, программист.

AP08856578 «Қазақстан Республикасының көпмәдениетті білім беру кеңістігі: тарихы, теориясы, жобалау негіздері».

Жоба тақырыбының атауы:

AP08856578 «Қазақстан Республикасының көпмәдениетті білім беру кеңістігі: тарихы, теориясы, жобалау негіздері».

Қазақстан Республикасындағы көпмәдениетті кеңістік жобасының өзектілігі қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының бағдарларымен, жалпыға бірдей мәнді құндылықтардың, дәстүрлер мен нормалардың өзгеруімен сипатталатын әлеуметтік-педагогикалық жағдайдың нақтылығымен анықталады. білім беруді коммерцияландырудың артуы, жастардың әлеуметтік-мәдени бейімделуінің үрейлі тенденцияларының артуы. Осы жағдайларда көпмәдениетті білім беру кеңістігін қалыптастырудың маңыздылығы артып келеді, бұл өскелең ұрпақтың әлемдік мәдениеттер мен Қазақстан халықтарының мәдениеттерінің алуан түрлілігі туралы идеяларын дамытуға, оларға төзімділікпен қарауға, басқа мәдениеттердің тасымалдаушыларымен қарымқатынас әрекеттесу дағдылары. 

Жобаның мақсаты – көпмәдениетті білім беру проблемасы бойынша теориялық және әдістемелік ережелерді талдау, Қазақстан Республикасындағы көпмәдениетті білім беру кеңістігінің қазіргі жағдайын анықтау (білім берудің барлық деңгейлері үшін). 

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер:

- 2020 жылға: әлемдік педагогикалық тәжірибе контекстінде көпмәдениетті білім беруді зерделеудің теориялық негіздері мен практикалық алғышарттары зерттеледі (әртүрлі елдердегі көпмәдениетті білім беру мазмұнындағы позициялар мен ерекшеліктер анықталады; мәселенің тарихы мен қазіргі жағдайы сипатталады).

- 2021 жылға: Қазақстандағы көпмәдениетті білім берудің қалыптасуы мен дамуының хронологиясын көрсете отырып, Қазақстан Республикасындағы көпмәдениетті білім беру тұжырымдамасы әзірленеді; көпмәдениетті тұлғаларды даярлаудың міндеттері мен бағыттары айқындалды; «көпмәдениетті тұлға», «көпмәдениетті білім беру», «білім беру кеңістігі» және «мәдениеттер диалогы» категорияларының өзара байланысы ашылды.

- 2022 жылға: білім беру ұйымында көпмәдениеттілікті енгізудің технологиялық және білім беру моделі әзірленеді; Жаһандық және көпмәдениетті әлемнің интеграциясы жағдайында жас ұрпақты жеке және ұжымдық мәдени іс-әрекетке тартудың педагогикалық технологиялары негізделеді.

Зерттеу тобының мүшелері:

Жетекшісі: Қожамжарова Дариякүл Пернешқызы – М.Әуезов атындағы ОҚУ ректоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор, индекс Хирша - 1, Scopus Author ID: 57192645553, Web of Science Researcher ID – AAR-6802-2020, ORCID - https://orcid.org/0000-0001-8909-9235.

Исабекова Гүлнұр Болатбекқызы – орындаушы, PhD, Индекс Хирша Scopus – 1, Scopus Author ID: 57189890671, Researcher ID AAR-6795-2020, ORCID -https://orcid.org/0000-0003-0599-4940.

Абдрахман Гүлнар Қабылқалымқызы - орындаушы, ф.ғ.к., доцент, Индекс Хирша Scopus – 1, Scopus Author ID: 57194835625, Web of Science Researcher IDAAR-6773-2020, ORCID - https://orcid.org/0000-0002-5598-1745.

Дуйсенова Назым Турсунбаевна - орындаушы, шебері, Scopus Author ID: 57209615733, ORCID -https://orcid.org/0000-0002-0462-3390.

Нурадин Гулхан Болатовна - орындаушы, философия ғылымдарының кандидаты, ORCID -https://orcid.org/0000-0003-4067-9831.

2021 жылғы жарық көрген жұмыстар

  1. Кожамжарова Д.П., Абдрахман Г.К. Концепция поликультурного образовательного пространства в Республике Казахстан как среды обеспечения социально-педагогической безопасности молодого поколения. – Тараз: Dulaty university, 2021. – 67 бет.
  2. Нурадин Г.Б., Дуйсенова Н.Т. Көпмәдениетті білім беру пән ретінде: оқу-әдістемелік құралы. – Тараз: Dulaty university, 2021. - 102 б.
  3. Дуйсенова Н.Т., Исабекова Г.Б., Абдрахман Г.К. Көпмәдениетті білім беру сабақтан тыс қызмет ретінде: оқу-әдістемелік құрал. – Тараз: Dulaty university, 2021. – 94 бет.
  4. Нұрадин Г.Б., Дүйсенова Н.Т., Исабекова Г.Б. Дулати университетіндегі Түркменстан студенттерін көпмәдениетті ортаға бейімдеу // ҚазҰПУ хабаршысы. - 2021. - № 1 (33) – Б.212-219.
  5. Нұрадин Г.Б., Игисинова Ж.К. Толеранттылық принципі ретіндегі көпмәдениетті білім беру // Дулати Хабаршысы. -2021. - №2. – Б.81-92
  6. Абдрахман Г., Исабекова Г.Б. Филолого-культурологическое образование в свете научной парадигмы. // Первые Международные педагогические чтения «Школа – учитель – инновации в современном мире», посвященные 100-летию со дня рождения выдающегося педагога-новатора, общественного деятеля, Заслуженного учителя Казахстана, Героя Социалистического Труда, кандидата педагогических наук Нуртазиной Р.Б., Республика Казахстан Павлодар, 1 – 9 марта 2021 года. - 1 Т.- С. 124- 128.
  7. Свидетельство о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом № 16558 от «13» апреля 2021 года Дуйсенова Н., Исабекова Г., Абдрахман Г. «Көпмәдениетті білім беру сабақтан тыс қызмет ретінде» Оқу-әдістемелік құралы 13.01.2021г.
AP09260664 «Қазақстан Республикасындағы үздіксіз білім беру контекстіндегі CLIL саясаты: ақпараттық-коммуникациялық тәсіл»

Жоба тақырыбының атауы:

AP09260664 «Қазақстан Республикасындағы үздіксіз білім беру контекстіндегі CLIL саясаты: ақпараттық-коммуникациялық тәсіл»

Жобаның өзектілігі Қазақстандағы білім беруді дамытудың негізгі басымдықтарына қатысты мәселелерді қарастыруда, CLIL технологиясы мен мультимедиялық оқыту бағдарламаларын пайдалана отырып, шет тілі арқылы шет тілі мен арнайы пәндерді оқыту мүмкіндіктерін, олардың дәстүрлі оқыту әдістерінен артықшылығын анықтауда. өмір бойы оқу ортасында.

Жобаның мақсаты – өмір бойы білім беру контекстінде CLIL технологиясын қолдана отырып оқыту мәселесі бойынша теориялық және әдістемелік ережелерді талдау және АКТ-ны пайдалана отырып, ғылыми негізделген тәсілдер, ұсыныстар мен білім беру мазмұнын әзірлеу. The goal of the Project is to analyze the theoretical and methodological provisions on the problem of teaching using CLIL technology in the context of lifelong education, and to develop scientifically based approaches, recommendations and educational content using ICT.Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер:- 2021 жылға: өмір бойы білім беру шеңберінде пәндік-тілді кіріктірілген оқытуды (CLIL) ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету зерделенетін болады; әртүрлі елдердегі CLIL тәсілінің эволюциясы сипатталады; CLIL технологиясының пайда болуының алдындағы дидактикалық түсініктер беріледі.- 2022 жылға: Қазақстан Республикасында өмір бойы білім беру жағдайында пәндік-тілді кіріктірілген оқытуды (CLIL) ақпараттық-коммуникациялық қамтамасыз ету мәселесі пысықталатын болады; құзыреттілікке бағытталған білім беру мазмұнын құру негізінде тәжірибеге бағытталған оқыту стратегиялары сипатталады.- 2023 жылға: өмір бойы білім беру шеңберінде көптілділіктің халықаралық тілдік саясатының тиімді құралы ретінде CLIL тәсіліне негізделген шет тілін оқыту моделін енгізуден елеулі артықшылықтар дәлелденетін болады.

Зерттеу тобының мүшелері:

Жетекшісі: Исабекова Гүлнұр Болатбекқызы – орындаушы, PhD, Индекс Хирша Scopus – 1, Scopus Author ID: 57189890671, Researcher ID AAR-6795-2020, ORCID -https://orcid.org/0000-0003-0599-4940.

Абдрахман Гүлнар Қабылқалымқызы - орындаушы, ф.ғ.к., доцент, Индекс Хирша Scopus – 1, Scopus Author ID: 57194835625, Web of Science Researcher IDAAR-6773-2020, ORCID - https://orcid.org/0000-0002-5598-1745.

Дуйсенова Назым Турсунбаевна - орындаушы, шебері, Scopus Author ID: 57209615733, ORCID -https://orcid.org/0000-0002-0462-3390.

Кудабаева Перизат Асанбаевна – орындаушы, PhD, Scopus Author ID: Scopus Author ID: 57194274022, ORCID - https://orcid.org/0000-0003-1405-896X.

2021 жылғы жарық көрген жұмыстар

  1. Исабекова Г.Б., Дүйсенова Н.Т. CLIL сабақтарында АКТ-ны қолдану: дидактикалық ұсыным: оқу-әдістемелік құралы. – Тараз: 2021. –131б.
  2. Дүйсенова Н. T., Исабекова Г. Б. Мазмұн мен тілді кіріктіріп оқыту технологиясы (CLIL): тарихы, зерттеулер, ерекшеліктері, қағидалары, нәтижелері. // Торайғыров университетінің Хабаршысы. Педагогикалық сериясы. - Б.214 -225.
AP09058636 Дифференциалды қасиеттері бар цемент ерітінділерін дайындау.

Жобаның атауы: AP09058636 Дифференциалды қасиеттері бар цемент ерітінділерін дайындау.

Өзектілігі:

Ұңғымаларды цементтеуде қол жеткізілген технологичларға қарамастан, қысымы төмен қабаттардың болуына және тұрақсыз жыныстардың болуына, сондай-ақ циркуляцияның, газдың және судың миграциясының жоғалуына байланысты цемент тасқа жоғары механикалық жүктемелермен шиеленістердің болуына байланысты проблемалар әлі де толық шешілмей отыр.

Өнімді қабаттың бастапқы және қайталама ашылуы кезінде пайда болатын кемшіліктер (қосалқы ерітіндінің жоғары сұйықтық жоғалуы және цемент тасының соққыға төзімділігі төмен) ұңғымаларды игерудегі қиындықтарға, игеру уақытының ұлғаюына және олардың өнімділігінің төмендеуіне әкеледі. , бұл да күтілгенмен салыстырғанда төмен өндіріс қарқынын алу себептерінің бірі болып табылады.

Сондықтан құрылымның түзілуі мен қатаюының оңтайлы кинетикасына ие, сондай-ақ соққыға төзімділігі жоғарылайтын дифференциалды қасиеттері бар цемент ерітінділарын жасау ғылыми зерттеудің өзекті тақырыбы болып табылады.

Жобаның мақсаты құрылым түзілудің және қатаюдың оңтайлы кинетикасына, сондай-ақ соққыға төзімділігін арттыруға ие дифференциалды қасиеттері бар шламдарды әзірлеу арқылы бастапқы цементтеу сапасын арттыру болып табылады.

Күтілетін және қол жеткізілген нәтижелер: Арматуралық қоспалардың түрі мен мөлшерін олардың әсерге төзімділігіне және нәтижесінде алынған еріткіш ерітінді мен тастың басқа да технологиялық қасиеттеріне әсері тұрғысынан оңтайландыру бойынша кешенді зерттеулер, сондай-ақ әдістерді әзірлеу, негіздеу және реагенттерді таңдау бойынша кешенді зерттеулер. шламдарды сүзуді азайту, арматуралық қоспалардың түрі мен мөлшерін оңтайландыру ерітінділеу ерітінділерінің зертханасында жүзеге асырылады.

Жас жобаны орындаушылар (персоналдың 100%-ға жуығы) мұнай және газ ұңғымаларына арналған цемент ерітіндісін әзірлеуде біліктіліктерін арттырады және командалық жұмыс тәжірибесін алады, Статистика бағдарламасын пайдалану дағдыларын игереді.

Күтілетін әлеуметтік әсерлер: Қазақстанда цемент ерітінділерін дайындау саласында жоғары білікті мамандарды даярлау; Қазақстанда жүргізілетін ғылыми зерттеулердің мәртебесін көтеру; университетте ғылыми зертхана құру.

Негізгі нәтижелер оқу процесінде де қолданылады.

Жобаның тікелей нәтижелері болып табылады

Өндірістік материалды жинау және талдау жүзеге асырылады, оның нәтижесінде ұңғымаларды цементтеу туралы ақпарат жүйеленеді және патенттік зерттеулер жүргізіледі, содан кейін патенттік зерттеу есебі дайындалады.

Кешенді зерттеулер жүргізіліп, тиімді күшейтетін қоспаның тұжырымы алынады және зертханалық зерттеу актісі және Статистика бағдарламасының нәтижелері алынады. Патенттік өтінімдер беріледі.

Нығыздағыш қоспалардың түрі мен мөлшерін олардың соққыға төзімділігіне және алынған цемент ерітіндісі мен тастың басқа да технологиялық қасиеттеріне әсері тұрғысынан оңтайландыру бойынша зерттеулер жүргізілетін болады.

API әдістері бойынша цемент тастарымен кешенді зерттеулер жүргізілетін болады.

Цемент ерітіндісі зертханасы салынады

Күрделі тау-кен-геологиялық жағдайларда ұңғымаларды қаптау үшін тығындау материалдарының қатайтылуы мен құрылымын қалыптастыру кинетикасын бақылау әдістемесі әзірленетін болады. Цемент ерітіндісі «жоғарыдан төменге қарай» қатайтылатын ұңғымаларды қаптау әдісі зерттеледі және әзірленеді.

Цемент ерітінділерін зерттеуге арналған түпнұсқа қондырғы салынады. Түпнұсқа қондырғыда тәжірибелік зерттеулер жүргізілетін болады.Тік ұңғымаларға арналған ашық центр кезінде газды серпіліс үшін нігіздағыш қоспалары бар ерітінділерді тегістеуге арналған рецептура алынады.

Патент бойынша оң қорытынды алынады.

Күрделі тау-кен-геологиялық жағдайларда ұңғымаларды қаптау үшін тығындау материалдарының қатайтылуы мен құрылымын қалыптастыру кинетикасын бақылау әдістемесі әзірленетін болады. Цемент ерітіндісі «жоғарыдан төменге қарай» қатайтылатын ұңғымаларды қаптау әдісі зерттеледі және әзірленеді.

ЦҚУ кезінде газ серпілісіне төзімді цемент ерітіндісінің рецепті алынады.

Жасалған материалдарды алу және дала жағдайында зерттеу нәтижелерін апробациялау технологиясы әзірленетін болады

Тығындау материалдарын сынақтан шығару бойынша ұсыныс дайындалады.

2 мақала Scopus деректер базасына енгізілген журналдарда жарияланады. Корпус цементтеледі және өндірістік сынақ сертификаты алынады.

2 мақала ҚР БҒМ ҚКСОН ұсынған журналдарда жарияланады.

«Дифференциалды қасиеттері бар тампонажды материалдар» тақырыбында монография жарияланады.

Зерттеу тобының мүшелері:

Жетекшісі: Арман Арстанғалиұлы Қабдушев, PhD., Hirsha Index Scopus - 3, Scopus Author ID -57194217536, Web of Science Researcher ID -AAV-7634-2020, ORCID- 0000-0003-3579-9054,

Зерттеу тобының мүшелері:

Деликешева Динара Насипуловна, магистр - Сәтбаев университеті, оқытушы

Манапбаев Бауыржан Жарқанбекұлы, т.ғ.к., доцент м.а. – атындағы Тараз мемлекеттік университеті М.Х. Дулати, оқу-әдістемелік бөлімінің меңгерушісі

Қорғасбеков Дархан Рахметоллаұлы, техника ғылымдарының магистрі, оқытушы – Сәтбаев университеті, оқытушы

Муксинов Руслан Равилович, Уфа мемлекеттік мұнай-техникалық университетінің «Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау» кафедрасының магистранты

Әлеуетті пайдаланушылар үшін ақпарат:

Зерттеу нәтижелерінің мақсатты тұтынушылары мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылаумен айналысатын Қазақстандағы және әлемдегі бұрғылау және сервистік компаниялар болып табылады.

AP09563655 ҚОТ жағдайындағы жалпы білім беретін мектептегі медиакоммуникация процестерін зерттеу медиапедагогиканы дамытудың эмпирикалық негізі ретінде

Жобаның атауы: ҚОТ жағдайындағы жалпы білім беретін мектептегі медиакоммуникация процестерін зерттеу медиапедагогиканы дамытудың эмпирикалық негізі ретінде

Жобаның өзектілігі - жалпы білім беретін мектептің оқу процесінде қашықтықтан білім беру технологиялары аясында медиа-коммуникация мәселелерін зерделеу, содан кейін медиа-педагогиканың негізгі бағыттарын дамыту үшін эмпирикалық тәжірибені қолдану және заманауи мұғалімдерді даярлаудың инновациялық білім беру бағдарламаларын әзірлеу үшін эксперименттік негіз қалыптастыру.

Жобаның негізгі мақсаты білім алушылармен денсаулық сақтау жұмысын ескере отырып, медиапедагогиканы дамыту және заманауи педагогтарды даярлаудың инновациялық білім беру бағдарламаларын қалыптастыру үшін қашықтықтан білім беру технологияларын қолдану жағдайында жалпы білім беретін мектептің медиакоммуникация процестерін зерттеу.

Жобаның күтілетін нәтижелері:

- қашықтықтан білім беру жағдайында оқушылардың әлеуметтік мәселелерін анықтау және өзектендіру (отбасылық тәрбие және білім беру, сынып ұжымында тікелей қарым-қатынастың болмауы және т. б.);

- ҚОТ жағдайында оқушылардың "клипті" ойлауының оқу ақпаратын қабылдау деңгейіне әсер ету дәрежесін сараптамалық бағалау;

- ҚОТ жағдайында балаларды тәрбиелеу процесіндегі ата-аналар мен педагогтардың мазасыздық деңгейін анықтау;

- жаппай онлайн оқытуды ескере отырып, педагогтарды даярлаудың білім беру бағдарламаларын жобалау бойынша жоғары оқу орындары үшін әдістемелік ұсынымдар әзірлеу;

- ҚОТ жағдайында оқу процесін ұйымдастыру бойынша мектеп мұғалімдерінің біліктілігін арттыру курстарын әзірлеу.

Зерттеу тобының мүшелері:

Жетекшісі: Сметова Клара Бегалиевна - педагогика ғылымдарының кандидаты, ORCID https://orcid.org/0000-0001-9644-4332;

Аға ғылыми қызметкер: Алимбаева Сауле Курмантаева – социология ғылымдарының кандидаты, Web of Science ResearcherID AAK-9275-2021, Scopus ID 57224351360, ORCID https://orcid.org/0000-0001-8507-5068,

Аға ғылыми қызметкер: Мажибаев Асылжан Кенжекереевич - химия ғылымдарының кандидаты, ORCID https://orcid.org/0000-0001-8997-9646.

2021 жылы жарияланған жұмыстардың тізімі

КОКСОН ұсынған рецензияланатын отандық басылымдарда:

1. Сматова К.Б., Алимбаева С.К., Мажибаев А.К. Болашақ мамандардың медиабілімінің дамуына мінез-құлық дағдыларының әсерін зерттеу. – Педагогика и психология. – 2021. - №3 (48).

https://journal-pedpsy.kaznpu.kz/index.php/ped/issue/view/59

2. Сматова К.Б., Алимбаева С.К. Психологические факторы адаптации иностранных студентов к новой социальной среде. – Вестник ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Серия педагогика. психология. Социология. – 2021. - №2 (135). – с. 315-325

http://bulpedps.enu.kz/article/archive/series?number=2-2

3.Алимбаева С.К., Сматова К.Б., Мажибаев А.К. Изучение процессов медиапедагогики в общеобразовательных школах Казахстана. - Вестник КазНПУ. Серия Педагогика. - 2021. - №3. – с. 14-25

https://bulletin-pedagogy.kaznpu.kz/index.php/ped/submissions

Мақала Web of Science дерекқорының Social Science Citation Index немесе Arts and Humanities Citation Index кіретін және (немесе) Scopus базасында CiteScore бойынша кемінде 25 (жиырма бес)процентилі бар рецензияланатын ғылыми басылымға ұсынылған журналда жариялауға арналған

3. Алимбаева С.К., Мажибаев А.К., Сматова К.Б. Об особенностях повышения медийной грамотности педагогов школ. – Образование и наука (процентиль 59). https://www.edscience.ru/jour/author.

Оқу - әдістемелік құрал дайындалды

Влияние процессов медиакоммуникации на развитие образования в условиях ДОТ / С.К.Алимбаева, К.Б.Сматова, А.К.Мажибаев. –Тараз: М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, 2021. – 70 с. (университеттің Ғылыми кеңесінің 21.09.2021 ж. №1 шешімі).

ҚОТ жағдайында оқу процесін ұйымдастыру бойынша мектеп мұғалімдерінің біліктілігін арттыру бағдарламасы әзірленді.

Top