Кеңес мақсаттары
• Жас ғалымдарды ғылым мен техниканың дамуы проблемаларын шешуге тарту;
• Университет ғылымиәлеуетініңдамуы;
• Жасғалымдармәселелеріншешуді тиімділігін жоғарылату;
• Жасғалымдармәселелеріншешугежастардытарту.

Міндеттері
• Университет жас ғалымдарының кәсіби өсуіне, жас ғалымдардың іргелі және қолданбалы зерттеулерге белсенді қатысуларына қолдау көрсету;
• Ғылыми кеңесте және ұйымды басқаруда, сонымен қатар мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдарда жас ғалымдардың құқығын қорғау, кәсіби қызметтің әртүрлі аспектілері мен өмірдің әлеуметтік-тұрмыстық жағдайы бойынша жас ғалымдардың пікірін айту;
• Өзекті ғылыми мәселелер мен келешекті ғылыми міндеттерді шешу үшін жас ғалымдардың күшін біріктіру;
• Арнайы әзірленген іс-шаралар жүйесі арқылы жас ғалымдардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын белсендіру;
• Жас ғалымдардың зерттеу жобаларына, ғылыми гранттарға, байқауларға, бағдарламаларға, тағылымдамаларға қатысу түрлерін жетілдіру;
• Басқа да ғылыми ұйымдардың, жоғары оқу орындарының Жас ғалымдар кеңесімен байланыс желісін қалыптастыру және кеңейту.

Top