РЕКТОРАТТЫҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Ректорат (басқарма) мәжiлiсi

«12» сәуір 2021 ж.   
Басталуы: сағ. 1500

  КҮН ТӘРТIБI:

  1. Университеттегі ғылыми-зерттеу орталықтарының жұмысы туралы.

Баяндаушы: ҒЗО директорлары С.О.Құлбарақ, С.У.Бахторазов, А.А.Найзабаев.

  1. Әдеп жөніндегі кеңестің жұмысы туралы.

Баяндаушы: кеңес төрайымы филос.ғ.к. Д.Д.Кульбаева.

ҚҰЖАТТАР:

Top