ХАБАРЛАНДЫРУ!!!

«Мелиорация және агрономия» кафедрасында 6D081000- «Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау» мамандығы бойынша докторантураны аяқтаған И.Р. Кудайбергенованың толық аяқталған «Исследование водопотребления и режима орошения кукурузы на зерно при капельном способе полива в предгорно-полупустынной зоне юга Казахстана» (Қазақстанның оңтүстігіндегі тауетегі-жартылай шөлейт аймағында тамшылатып суару әдісімен дәндік жүгерінің су тұтыну және суару режимін зерттеу) тақырыбындағы диссертациялық жұмысын талқылап, негізгі қорғауға жіберуге арналған 2024 жылы 26 наурызда 6.2-301 аудиториясында сағат 15:00 де болатын алдын-ала қорғау мәжілісіне шақырамыз.

 «Мелиорация және агрономия» кафедрасының меңгерушісі Қ.Ә.Естаев

Прочитано 228 раз
Top