БОСАҒАН БІЛІМ БЕРУ ГРАНТТАРЫН ТАҒАЙЫНДАУ БАЙҚАУЫН ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ

Құрметті студенттер!

2021-2022 оқу жылындағы  жоғары білім алу үдерісі барысында босаған бос білім беру гранттарын тағайындау үшін байқау жарияланады.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережесін бекіту туралы» 2008 жылдың 23 қаңтарындағы №58 (13.06.2018ж. №345 өзгерістер мен толықтырулар енгізілген) Қаулысының 2-1 тармақшасына сәйкес жоғары білім алу үдерісі барысында босаған білім беру гранттары мамандықтар бойынша ақылы негізде білім алушылар арасында байқау өткізу арқылы тағайындалады.

Жоғары білім алу үдерісі барысында босаған білім беру гранттарын тағайындау  демалыс кезінде, яғни 2021-2022 оқу жылының қысқы сессия қорытындысы бойынша байқау негізінде іске асырылады.

Босаған білім беру грантын алуға байқау жүргізу кезінде үлгерімнің орташа балының көрсеткіші бірдей болған жағдайда оқудың барлық мерзімі бойынша  тек А,А- («өте жақсы»), одан соң А, А- («өте жақсы») бастап В+, В, В- («жақсы»), ары қарай аралас бағалары бар үміткерге беріледі.

Қажетті құжаттар тізімі:

  1. Ақылы негізде оқитын студенттің білім беру гранты бойынша оқуы туралы ЖОО ректоры атына жазылған өтініші.
  2. Білімгердің транскрипті.
  3. Білімгердің жеке басын куәландыратын құжат көшірмесі
  4. Әлеуметтік мәртебесі туралы анықтама (қажет болған жағдайда).

М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің

жоғары білім алу процесінде грант бойынша босатылған бос орындары

(05.01.2022 жылға)

Білім беру бағдарламаларының тобы

Код / Білім беру бағдарламасы / Мамандық

Қабылдау жылы

Курс

Орын саны

Топтағы білім бағдарламалары

1 курс-3

1

В053-Химия

6В05314-Химия

2021

1

1

6В05314-Химия

2

В077 Өсімдік шаруашылығы

6В08112- Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

2021

1

1

6В08112- Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

6В08111- Агроөнеркәсіптік кешенде өсімдіктерді қорғау және диагностикалау

3

В062- Электротехника және энергетика

6В07114- Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен азаматтық объектілерді электрмен жабдықтау

2021

1

1

6В07113- Электрмеханика

6В07114- Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен азаматтық объектілерді электрмен жабдықтау

2 курс-9

1

В053-Химия

6В05314-Химия

2020

2

2

6В05314-Химия

2

В061- Материалтану және технологиялар

6В07116- Материалтану және женіл өнеркәсіп материалдардың технологиясы

2020

2

2

6В07116- Материалтану және женіл өнеркәсіп материалдардың технологиясы

3

В068- Азық-түлікөнімдерініңөндірісі

6В07215- Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

2020

2

1

6В07214- Тамақ және өңдеу өндірістерініңт ехнологиясы және инженерингі

6В07215- Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

4

В070- Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары

6В07211- Инновациялық текстиль

2020

2

1

6В07211- Инновациялық текстиль

6В07212- Киім индустриясы

6В07220- Аяқ киім индустриясы

5

В070- Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары

6В07212-Идустрия одежды

2020

2

1

6В07211- Инновациялық текстиль

6В07212- Киім индустриясы

6В07220- Аяқ киім индустриясы

6

В073-Суәлет

6В07317- Тұрғын және қоғам үйлердің сәулеті

2020

2

1

6В07317- Тұрғын және қоғам үйлердің сәулеті

6В07318- Қалалық орта  сәулеті

7

В054-Физика

6В05313- Эксперименттік-техникалық физика

2020

2

1

6В05311-Физика

6В05313- Эксперименттік-техникалық физика

3 курс-7

1

В077 Өсімдік шаруашылығы

6В08111- Агроөнеркәсіптік кешенде өсімдіктерді қорғау және диагностикалау

2019

3

1

6В08111- Агроөнеркәсіптік кешенде өсімдіктерді қорғау және диагностикалау

6В08112- Өсімдікшаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

2

В062- Электротехника және энергетика

6В07114- Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен азаматтық объектілерді электрмен жабдықтау

2019

3

1

6В07113-Электромеханика

6В07114- Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен азаматтық объектілерді электрмен жабдықтау

3

В002- Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

6В01201- Мектепке дейінгі білім беру және мамандарды даярлау

2019

3

1

6В01201- Мектепке дейінгі білім беру және мамандарды даярлау

4

В018- Шет тілі мұғалімдерін даярлау

6В01703- Шетел тілдері мұғалімдерін даярлау

2019

3

2

6В01703- Шетел тілдері мұғалімдерін даярлау

6B01712- Ағылшын және неміс тілдерінің оқытушысы

5

В010- Физика мұғалімдерін даярлау

6В01502- Физика мұғалімдерін оқыту

2019

3

1

6В01502- Физика мұғалімдерін оқыту

6В01519- Физика және информатика мұғалімдерін оқыту

6

В073

Сәулет

6В07318- Қалалық орта  сәулеті

22019

3

1

6В07317-Тұрғын және қоғам үйлердің сәулеті

6В07318- Қалалық орта  сәулеті

4  курс-33

1

 

5В010700-Бейнелеу өнері және сызу

2018

4

1

5В010700-Бейнелеу өнері және сызу

2

-

5В010800-Дене шынықтыру және спорт

2018

4

2

5В010800-Дене шынықтыру және спорт

   

5В010600-Музыкалық білім

2018

4

1

5В010600-Музыкалық білім

3

-

5В010900-Математика

2018

4

6

5В010900-Математика

4

-

5В011000-Физика

2018

4

1

5В011000-Физика

5

-

5В010500-Дефектология

2018

4

1

5В010500-Дефектология

6

-

5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті

2018

4

2

5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті

7

-

5В011900-Шет тілі: екі шетел тілдері

2018

4

2

5В011900-Шет тілі: екі шетел тілдері

8

-

5В030100-Құқықтану

2018

4

1

5В030100-Құқықтану

9

-

5В070800-Мұнай газ ісі

2018

4

1

5В070800-Мұнай газ ісі

10

 

5В072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар

2018

4

2

5В072400-Технологиялық машиналар және жабдықтар

11

 

5В072900-Құрылыс

2018

4

1

5В072900-Құрылыс

12

 

5В071800-Электр энергетикасы

2018

4

1

5В071800-Электр энергетикасы

13

 

5В071300-Көлік, көлік техникасы және технологиялары

2018

4

1

5В071300-Көлік, көлік техникасы және технологиялары

14

 

5В060100-Математика

2018

4

1

5В060100-Математика

15

 

5В050300-Психология

2018

4

1

5В050300-Психология

16

 

5В020300-Тарих

2018

4

1

5В020300-Тарих

17

 

5В070100-Биотехнология

2018

4

2

5В070100-Биотехнология

18

 

5В072700-Азык-түлік өнімдерінің технологиясы

2018

4

1

5В072700-Азык-түлік өнімдерінің технологиясы

19

 

5В072800-Өңдеу өндірісінің технологиясы

2018

4

4

5В072800-Өңдеу өндірісінің технологиясы

Барлығы:

   

52

 

Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасының Гранты негізінде босаған бос орындары

Білім беру бағдарламаларының тобы

Код / Білім беру бағдарламасы / Мамандық

Қабылдау жылы

Курс

Орын саны

Топтағы білім бағдарламалары

1 курс

1 В017-Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау 6В01702-Орыс тілі мен әдебиетінің оқытушылары 2021 1 1 6В01702-Орыс тілі мен әдебиетінің оқытушылары

2

В077 Өсімдік шаруашылығы

6В08112-Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

2021

1

1

6В08111-Агроөнеркәсіптік кешенде өсімдіктерді қорғау және диагностикалау

6В08112-Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

3

В062-Электротехника және энергетика

6В07113-Электромеханика

2021

1

1

6В07113-Электромеханика

6В07114-Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен азаматтық объектілерді электрмен жабдықтау

3 курс

4

В012-Химия мұғалімдерін оқыту

6B01504- Химия мұғалімдерін оқыту

2019

3

1

6B01504- Химия мұғалімдерін оқыту 6В01507- Химия және биология мұғалімдерін оқыту

Барлығы

 

 

4

 

Назар аударыңыздар! Грант иегерлерінің (оның ішінде бос гранттар) назарларына!

Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Маманды жұмысқа жіберу, өз бетімен жұмысқа орналасу құқығын беру, мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алған азаматтарды жұмысын өтеу жөніндегі міндетінен босату немесе олардың міндетін тоқтату қағидаларын бекіту туралы» 2012ж. 30 наурыздағы №390 Қаулысына сәйкес:

3.Педагогтік, медициналық және ветеринариялық мамандықтар бойынша ауыл жастары қатарынан шыққан азаматтарға берілетін квота шегінде оқуға түскен азаматтар жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымын (бұдан әрі – ЖОО) бітіргеннен кейін кемінде үш жыл ауылда, кентте, ауылдық округте (бұдан әрі – ауылдық жер) орналасқан тиісті мемлекеттік білім беру ұйымдарында, мемлекеттік медицина ұйымдарында, қызметін ветеринария саласында жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың бөлімшелерінде не мемлекеттік ветеринариялық ұйымдарда жұмысты өтейді.

3.1. Педагогтік, техникалық және ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша квота шегінде оқуға түскен ауыл жастары қатарынан шыққан азаматтар ЖОО-ны бітіргеннен кейін оқыған жері бойынша өңірде кемінде үш жыл жұмысты өтейді.";

4.Педагогтік және медициналық мамандықтар бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде оқуға түскен Қазақстан Республикасының азаматтары ЖОО-ны бітіргеннен кейін мемлекеттік білім беру ұйымдары мен мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында кемінде үш жыл жұмысты өтейді.

4.1. Басқа мамандықтар бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде білім алған азаматтары ЖОО-ны бітіргеннен кейін кемінде үш жыл меншік нысанына қарамастан ұйымдарда жұмысты өтейді.

Top