БАКАЛАВРИАТ - ІСКЕ АСЫРЫЛАТЫН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

ІСКЕ АСЫРЫЛАТЫН БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ

Бакалавриат

Білім беру саласы

Даярлау бағытының коды және атауы

Білім беру бағдарламасы тобының коды

Білім беру бағдарламалары (БББ) тобының атауы

БББ шифрі

Білім беру бағдарламасының атауы

БББ жүктеу

 

6В01

Педагогикалық ғылымдар

6В011 Педагогика және психология

6В001

Педагогика және психология

6B01101

Педагогика және психология

БББ жүктеу

 

6В01

Педагогикалық ғылымдар

6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы

В002

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

6В01201

Мектепке дейінгі білім беру және мамандарды даярлау

БББ жүктеу

 

6В01

Педагогикалық ғылымдар

6В013 Пәндік мамандырылмаған мұғалімдерді даярлау

В003

Бастаушта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

6В01301

Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістері

БББ жүктеу

 

6В01

Педагогикалық ғылымдар

6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандырылған мұғалімдерін даярлау

В004

Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау

6В01405

Бастапқы әскери дайындықта мұғалімдерді дайындау

БББ жүктеу

 

6В01

Педагогикалық ғылымдар

6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандырылған мұғалімдерін даярлау

В004

Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау

6В01407

Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау және дене шынықтыру

БББ жүктеу

 

6В01

Педагогикалық ғылымдар

6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандырылған мұғалімдерін даярлау

В005

Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау

6B01421

Білім саласындағы дене мәдениеттік-спорттық қызмет

БББ жүктеу

 

6В01

Педагогикалық ғылымдар

6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандырылған мұғалімдерін даярлау

В006

Музыка мұғалімдерін даярлау

6В01402

Музыкалық мұғалімдерді оқыту

БББ жүктеу

 

6В01

Педагогикалық ғылымдар

6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандырылған мұғалімдерін даярлау

В007

Көркем еңбек және сызу мұғалімдеріндаярлау

6В01403

Көркемдік және сурет салу мұғалімдерін дайындау

БББ жүктеу

 

6В01

Педагогикалық ғылымдар

6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандырылған мұғалімдерін даярлау

В007

Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау

6В01408

Кәсіптік оқыту

БББ жүктеу

 

6В01

Педагогикалық ғылымдар

6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау

В009

Математика мұғалімдерін даярлау

6В01501

Математика пәні мұғалімін дайындау

БББ жүктеу

 

6В01

Педагогикалық ғылымдар

6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау

В010

Физика мұғалімдерін даярлау

6В01502

Физика мұғалімдерін оқыту

БББ жүктеу

 

6В01

Педагогикалық ғылымдар

6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау

В011

Информатика мұғалімдерін даярлау

6В01503

Информатика мұғалімдерін оқыту

БББ жүктеу

 

6В01

Педагогикалық ғылымдар

6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау

В012

Химия мұғалімдерін даярлау

6В01504

Химия мұғалімдерін оқыту

БББ жүктеу

 

6В01

Педагогикалық ғылымдар

6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау

В012

Химия мұғалімдерін даярлау

6В01507

Химия және биология мұғалімдерін дайындау

БББ жүктеу

 

6В01

Педагогикалық ғылымдар

6В015

Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау

В013

Биология мұғалімдерін даярлау

6В01505

Биология мұғалімдерін оқыту

БББ жүктеу

 

6В01

Педагогикалық ғылымдар

6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау

В014

География мұғалімдерін даярлау

6В01506

География мұғалімдерін оқыту

БББ жүктеу

 

6В01

Педагогикалық ғылымдар

6В015 Жаратылыстану пәндері бойынша мұғалімдер даярлау

В014

География мұғалімдерін даярлау

6B01512

География және тарих мұғалімдерін оқыту

БББ жүктеу

 

6В01

Педагогикалық ғылымдар

6В016 Гуманитарлық пәндер бойынша мұғалімдер даярлау

В015

Гуманитарлық пәндер мұғалімдер даярлау

6В01601

Тарих мұғалімдерін даярлау

БББ жүктеу

 

6В01

Педагогикалық ғылымдар

6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау

В016

Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

6В01700

Қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімдерін оқыту

БББ жүктеу

 

6В01

Педагогикалық ғылымдар

6В017

Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау

В017

Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау

6В01706

Орыс тілі мен әдебиетінің оқытушылары

БББ жүктеу

 

6В01

Педагогикалық ғылымдар

6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау

В018

Шет тілі мұғалімдерін даярлау

6В01707

Шетел тілдері мұғалімдерін даярлау

БББ жүктеу

 

6В01

Педагогикалық ғылымдар

6В018 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандырын даярлау

В019

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану мамандырын даярлау

6В01801

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану саласындағы мамандарды дайындау

БББ жүктеу

 

6В01

Педагогикалық ғылымдар

6В019

Арнайы педагогика

В020

Арнайы педагогика

6В01901

Логопдия

БББ жүктеу

   

6В01

Педагогикалық ғылымдар

 

6В019

Арнайы педагогика

 В020  Арнайы педагогика  6В01903  Арнайы педагогика-Дефектология  
 

6В02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

6В021 Өнер

В028

Хореография

6B02101

Хореография

БББ жүктеу

 

6В02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

6В021 Өнер

В031

Сән дизайн

6B02111

Сән дизайны

БББ жүктеу

 

6В02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

6В021 Өнер

В031

Сән дизайн

6B02112

Жарнама дизайны

БББ жүктеу

 

6В02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

6В021 Өнер

В031

Сән дизайн

6B02113

Интерьер дизайны

БББ жүктеу

 

6В02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

6В022 Гуманитарлық ғылымдар

В034

Тарих және археология

6B02211

Тарих

БББ жүктеу

 

6В02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

6В023 Тілдер және әдебиет

В036

Аударма ісі

6В02313

Аударма ісі

БББ жүктеу

 

6В02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

6В023 Тілдер және әдебиет

В036

Аударма ісі

6В02312

Филология: ағылшын

филологиясы

БББ жүктеу

 

6В02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар

6В023 Тілдер және әдебиет

В037

Филология

6B02311

Филология "Филология: қазақ филологиясы"

БББ жүктеу

 

6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

6В031 Әлеуметтік ғылымдар

В041

Психология

6B03111

Әлеуметтік саладағы психолог

БББ жүктеу

 

6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

6В032 Журналистика және ақпарат

В042

Журналистика және репортер ісі

6B03212

Конвергенттік журналистика

БББ жүктеу

 

6B03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат

6В032 Журналистика және ақпарат

В042

Журналистика және репортер ісі

6B03213

Web-журналистика

БББ жүктеу

 

6B04 Бизнес, басқару және құқық

6В041 Бизнес және басқару

В044

Менеджмент және басқару

6B04128

Менеджмент

БББ жүктеу

 

6B04 Бизнес, басқару және құқық

6В041 Бизнес және басқару

В044

Менеджмент және басқару

6В04112

Бизнес менеджменті

БББ жүктеу

 

6B04 Бизнес, басқару және құқық

6В041 Бизнес және басқару

В044

Менеджмент және басқару

6В04114

Мемлекеттік және жергілікті басқару

БББ жүктеу

 

6B04Бизнес, басқару және құқық

6В041 Бизнес және басқару

В046

Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

6B04118

Бизнес экономикасы

БББ жүктеу

 

6B04Бизнес, басқару және құқық

6В041 Бизнес және басқару

В045

Аудит және салық салу

6В04111

Кәсіпкерліктің бухгалтерлік есебі, аудиті және салық салуы

БББ жүктеу

 

6B04 Бизнес, басқару және құқық

6В041 Бизнес және басқару

В046

Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі

6В04117

Қаржы

БББ жүктеу

 

6B04 Бизнес, басқару және құқық

6В042 Құқық

В049

Құқық

6B04211

Қылмыстық құқық және процесс

БББ жүктеу

 

6B04 Бизнес, басқару және құқық

6В042 Құқық

В049

Құқық

6B04212

Мемлекеттік қызмет және әкімшілік құқық

БББ жүктеу

 

6B04 Бизнес, басқару және құқық

6В042 Құқық

В049

Құқық

6B04213

Азаматтық құқық және процесс

БББ жүктеу

 

6B04 Бизнес, басқару және құқық

6В042 Құқық

В049

Құқық

6B04214

Құқықтану

БББ жүктеу

 

6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

6В051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

В050

Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6В05111

Медиктік биологиялық іс

БББ жүктеу

 

6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

6В051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

В050

Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6В05112

Жалпы биология

БББ жүктеу

 

6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

6В051 Биологиялық және сабақтас ғылымдар

В050

Биологиялық және сабақтас ғылымдар

6B05113

Тамақ биотехнологиясы

БББ жүктеу

 

6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

6В052 Қоршаған орта

В051

Қоршаған орта

6B05212

Өнеркәсіптік мекемелердің экологиясы

БББ жүктеу

 

6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

6В052 Қоршаған орта

В051

Қоршаған орта

6B05213

Экология және табиғатты пайдалану

БББ жүктеу

 

6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

6В052 Қоршаған орта

В052

Жер туралы ғылым

6В05214

География және табиғаттың тіршілікке үйлесуі

БББ жүктеу

 

6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

6В053 Физикалық және химиялық ғылымдар

В053

Химия

6B05314

Химия

БББ жүктеу

 

6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

6В053 Физикалық және химиялық ғылымдар

В054

Физика

6В05311

Физика

БББ жүктеу

 

6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика

6В054 Математика және статистика

В055

Математика және статистика

6B05413

Математика және математиканы оқыту

БББ жүктеу

 

6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6В061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

В057

Ақпараттық технологиялар

6B06111

Информатика және компьютерлік ғылымдар

БББ жүктеу

 

6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6В061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

В057

Ақпараттық технологиялар

6B06113

Бағдарламалау және бағдарламалық қамтамасыздандыруды әзірлеу

БББ жүктеу

 

6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6В061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

В057

Ақпараттық технологиялар

6B06114

Информатика және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

БББ жүктеу

 

6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6В061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

В057

Ақпараттық технологиялар

6B06116

Компьютерлік жүйелер мен желілерді әкімшіліктеу, басқару және қорғау

БББ жүктеу

 

6B06 Ақпараттық-коммуникациялық

технологиялар

6В061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

В057

Ақпараттық технологиялар

6B06118

Ақпараттық жүйелер және технологиялар

БББ жүктеу

 

6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

6В061 Ақпараттық-коммуникациялық

технологиялар

В057

Ақпараттық технологиялар

6B06120

Бағдарламалық инженерия

БББ жүктеу

 

6B06 Ақпараттық-коммуникациялық

технологиялар

6В062 Телекоммуникациялар

В059

Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар

6B06211

Көпарналы талшықты-оптикалық байланыс желілері және жүйелері

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В071 Инженерия жән еинженерлік іс

В060

Химиялық инженерия және процестер

6B07115

Химиялық инженерия және процестер

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В071 Инженерия және инженерлік іс

В061

Материалтану және технологиялар

6B07116

Материалтану және женіл өнеркәсіп материалдардың технологиясы

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В071 Инженерия және инженерлік іс

В062

Электротехника және энергетика

6В07113

Электромеханика

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В071 Инженерия және инженерлік іс

В062

Электротехника және энергетика

6В07114

Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен азаматтық объектілерді электрмен жабдықтау

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В071 Инженерия және инженерлік іс

В063

Электротехника және автоматтандыру

6B07122

Басқару жүйесіндегі автоматтандыру және ақпараттандыру

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылы ссалалары

6В071 Инженерия және инженерлік іс

В064

Механика және металл өңдеу

6B07101

Мұнай-газ техникасы

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В071 Инженерия және инженерлік іс

В064

Механика және металл өңдеу

6В07117

Машина жасау бұйымдарын құрамдау және өндіру

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В071 Инженерия және инженерлік іс

В065

Автокөлік құралдары

6В07111

Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылы ссалалары

6В072

Өндірістік және өңдеу салалары

В068

Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

6В07214

Тамақ және өңдеу өндірістерінің технологиясы және инженерингі

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В072 Өндірістік және өңдеу салалары

В068

Азық-түлік өнімдерінің өндірісі

6В07215

Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу жәнеқ ұрылыс салалары

6В072 Өндірістік және өңдеу салалары

В070

Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары

6B07211

Инновациялық текстиль

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылы с салалары

6В072 Өндірістік және өңдеу салалары

В070

Тоқыма: киім, аяқ киім және былғары бұйымдары

6B07222

Былғары бұйымдарының инновациялық технологиялары

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В072 Өндірістік және өңдеу салалары

В071

Тау-кен шсш және пайдалы қазбаларды өндіру

6В07216

Мұнай-газ инженериясы

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В072 Өндірістік және өңдеу салалары

В071

Тау-кен шсш және пайдалы қазбаларды өндіру

6В07217

Мұнай және газды тасымалдау

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В072 Өндірістік және өңдеу салалары

В071

Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

6В07221

Тау-кен ісі

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В073 Сәулет және құрылыс

В073

Сәулет

6В07317

Тұрғын және қоғам үйлердің сәулеті

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В073 Сәулет және құрылыс

В073

Сәулет

6В07318

Қалалық орта сәулеті

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В073 Сәулет және құрылыс

В175

Сумен қамсыздандыру  және тарту

6B07301

Елді мекендерді сумен қамтамасыз ету және суды бұру

 
  6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 6В073 Сәулет және құрылыс В176

Гидротехникалық құрылыс және су ресурстарын басқару

6B07302 Гидротехникалық құрылыс және құрылымдар  
 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В073 Сәулет және құрылыс

В074

Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

6В07316

Ғимараттар мен құрылымдарды салу және пайдалану

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В073 Сәулет және құрылыс

В074

Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

6B07319

Автомобиль жолдарын салу және пайдалану

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В073 Сәулет және құрылыс

В074

Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

6В07320

Бетон және керамикалық материалдарды өндіру

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В073 Сәулет және құрылыс

В074

Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

6В07303

Ғимараттар мен құрылыстарды жобалау

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В073 Сәулет және құрылыс

В075

Кадастр және жерге орналастыру

6B07311

Жер кадастры және жылжымайтын мүлікті бағалау

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В073 Сәулет және құрылыс

В075

Кадастр и землеустройство

Кадастр және жерге орналастыру

6B07312

Жер ресурстары

БББ жүктеу

 

6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары

6В075 Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

В076

Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

6В07511

Стандарттау және өнеркәсіпте сапаны басқару

БББ жүктеу

 

6B08

Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

6В081Агрономия

В077

Өсімдік шаруашылығы

6В08111

Агроөнеркәсіптік кешенде өсімдіктерді қорғау және диагностикалау

БББ жүктеу

 

6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

6В081 Агрономия

В077

Өсімдік шаруашылығы

6В08112

Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

БББ жүктеу

 

6B08Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

6В086 Су ресурстары және суды пайдалан

В082

Су ресурстарыжәне суды пайдалану

6В08612

Мелиорация және суғармалы егіншілік

БББ жүктеу

 

6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар

6В086 Су ресурстарыжәне суды пайдалану

В082

Су ресурстары және суды пайдалану

6B08615

Су ресурстарын басқару

БББ жүктеу

 

6B11 Қызмет көрсету

6B111 Қызмет көрсету

саласы

В091

Туризм

6B11111

Туристік бизнес

БББ жүктеу

 

6B11 Қызмет көрсету

6B111 Қызмет көрсету саласы

В092

Тынығу

6B11115

Мәдени-тынығу қызметі: театралдық қойылымдарды ұйымдастыру және режиссурасы

БББ жүктеу

 

6B11 Қызмет көрсету

6B111 Қызмет көрсету саласы

В092

Тынығу

6B11116

Мәдени-тынығу қызметі:бұқаралық қойылымдарды ұйымдастыру және вокалдық орындаушылық

БББ жүктеу

 

6B11Қызмет көрсету

6B111 Қызмет көрсету саласы

В092

Тынығу

6B11117

Мәдени-тынығу қызметі: бос уақытты ұйымдастыру және педагогикасы

БББ жүктеу

 

6B11 Қызмет көрсету

6B111

Қызмет көрсету саласы

В093

Мейрамхана ісі мен мейманхана бизнесі

6В11114

Мейрамхана ісі мен мейманхана бизнесі

БББ жүктеу

 

6B11 Қызмет көрсету

6B112 Гигиена және

өндірістегі еңбекті қорғау

В094

Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар

6В11201

Техносферадағы өмір тіршілік қауіпсіздігі

БББ жүктеу

 

6B11 Қызмет көрсету

6B113 Көлік қызметтері

В095

Көлік қызметтері

6В11311

Автомобиль көлігін тасымалдауды және басқаруды ұйымдастыру

БББ жүктеу

Top