Шығармашылық емтихандарды өткізу бағдарламалары

В004 - Бастапқы әскери дайындық мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламалары тобы бойынша шығармашылық емтиханды өткізу бағдарламасы

В005 - Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламалары тобы бойынша шығармашылық емтиханды өткізу бағдарламасы

В006 - Музыка мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламалары тобы бойынша шығармашылық емтиханды өткізу бағдарламасы

В007 - Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау білім беру бағдарламалары тобы бойынша шығармашылық емтиханды өткізу бағдарламасы

В028 - Хореография білім беру бағдарламалары тобы бойынша шығармашылық емтиханды өткізу бағдарламасы

В031 - Сән, дизайн білім беру бағдарламалары тобы бойынша шығармашылық емтиханды өткізу бағдарламасы

В042 - Журналистика білім беру бағдарламалары тобы бойынша шығармашылық емтиханды өткізу бағдарламасы

В073 - Сәулет білім беру бағдарламалары тобы бойынша шығармашылық емтиханды өткізу бағдарламасы

В092 - Тынығу білім беру бағдарламалары тобы бойынша шығармашылық емтиханды өткізу бағдарламасы

М035 - Дизайн білім беру бағдарламалары тобы бойынша шығармашылық емтиханды өткізу бағдарламасы